วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เรียงความโรงเรียนเชียงกลมวิทยา

เรียงความเรื่องโรงเรียนเชียงกลมวิทยา        โรงเรียนเชียงกลมวิทยาน่าอยู่ละสะอาดเเละยังเป็นโรงเรียนตอนแบบและโรงเรียนเชียงกลมยังมีICT และยังเกียวกับอาเซียนแลโรงเรียนยังมีครูที่ใจดีทุกคนขอโรงเรียนเชียงกลมวิทยาและครูยังตั้งใจสอนนักเรียนและโรงเรียนเปรียมเสมือนบ้านหลังที่สองของฉันและผมจะรักษาความสะอาดของโรงเรียนเชียงกลมวิทยาและผมจะตั้งใจเรียนและโรงเรียนยังมีเครื่องดนตรีของโรงเรียนเ
         โรงเรียนนี้ยังมีดนตรีนาฎศิลป์และวงโปรงลางและโรงเรียนนี้ยังได้รางวัลกบจูเนียร์และรางวัลทูบีนัมเบอร์วันและเป็นโรงเรียนที่ดีประตำบลและโรงเรียนนี้ยังมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่นกิจกรรมวันสนทรภู่และกิจกรรมต่างด้วยค่ะ
          โรงเรียนเชียงกลมวิทยาจะมีการเตรียมตัวเข้าสู่อาเชียน และโรงเรียนนี้จะมีการฝึกพูดภาษาอังกฤษมากขึ้กว่าเดิมและนักเรียนโรงเรียนเชียงกลมวิทยายังเป็นเด็กดีรู้จักมีวินัย  และยังเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและยังมีการนำสื่อวัฒนธรรมและสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน
            

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น